FAQs Complain Problems

त्रिवेणी पाटन

Read More

सुनथरालि विमानस्थल कालिकोट ।

Read More

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम ।

Read More

सामाजिक सुरक्षा पहिलो चौमासिक लाभग्राहीको भुक्तानी विवरण ।

रेडियो सुनथरालीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वन सम्बन्धि सूचना ।

क्याटलग सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

कोटेशन स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आठौं हिउँदे गाउँसभा-२०७७ को प्रगति प्रतिवेदन ।

जलउपयोग गुरुयोजना २०७६

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Email:
nagendrabista58@gmail.com
फोन:
9858032061
उपाध्यक्ष
Email:
kamalkumarshah8@gmail.com
फोन:
9858034061

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
paudelyoubraj147@gmail.com
फोन:
9843654240
सू.प्र.अ / सूचना अधिकारी
Email:
bharatkathayat832@gmail.com
फोन:
9868905457