FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल अधिकार संरक्षण तथा बाल बिवाह न्युनिकरण सम्बन्धी त्रिवर्षिय रणनितिक योजनाको अन्तरिम संयुक्त कार्यान्वयन योजना । ८०/८१ Tuesday, May 21, 2024 - 15:48 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा बाल बिवाह न्युनिकरण सम्बन्धी त्रिवर्षिय रणनितिक योजना.pdf
बाल बिवाह व्यापकता सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२३। ८०/८१ Tuesday, May 21, 2024 - 15:44 PDF icon बाल बिवाह व्यापकता सर्वेक्षण प्रतिवेदन.pdf
बाल बिवाह ब्यापक्ता सर्बेक्षण प्रतिवेदन २०२२ ८०/८१ Tuesday, December 12, 2023 - 15:24 PDF icon बाल बिवाह व्यापकता सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२२_20231212_0001.pdf
बाल बिवाह ब्यापक्ता सर्बेक्षण प्रतिवेदन २०२१ ८०/८१ Tuesday, December 12, 2023 - 15:21 PDF icon बाल बिवाह ब्यापक्ता सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२१_20231212_0001.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको १० औ हिउदे गाउँसभा २०७८ को प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Wednesday, March 16, 2022 - 17:35 PDF icon हिउँदे गाउँसभा २०७८को प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आठौं हिउँदे गाउँसभा-२०७७ को प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Wednesday, April 28, 2021 - 21:55 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन(1).pdf